Organizácia a vedenie

Návrh na personálne obsadenie organizačného vedenia

Folklórneho súboru Liptov v roku 2017

 

  

Umelecké vedenie

 

 

Igor Littva  

Riaditeľ a choreograf

 DSCF0169

 

Vojtech Littva 

Umelecký vedúci (čestná funkcia)

starky 

Lucia Ťasková, Zora Puskeilerová

Vedúce speváckej zložky

10259165 108890276154644 8537794617422059970 o 

 

Martin Lipták

Vedúci ľudovej hudby

Mato 

 

Ema Truchanová

Vedúca tanečnej zložky dievčat,

kronikárka a evidencia predstavení

 

 

Dominik Fínik

Vedúci tanečnej zložky chlapcov, zodpovedný za kostýmy chlapcov

IMG 1191 

 

Michaela Apolenárová

Vedúca tanečnej zložky a tanečný pedagóg

 P9010001

 

Miroslava Demková

Asistentka tan. pedagóga,

zodpovedná za kostýmy dievčat

Mirka 

 

 

 

Oľga Priesolová 

Vedúca kostýmovej dielne

 

 

 

 

Radovan Littva

Zodpovedný za elektronickú propagáciu

 DSCF0252

 

 

 

Výkonný výbor OZ FS Liptov

Predseda: Igor Littva
Čestný člen: Vojtech Littva
Členovia: Michaela Apolenárová
Martina Bobeková
Dominik Fínik
Martin Lipták
Dagmar Majeríková
Kontrolná a revízna komisia
Predseda: Martin Moravčík
Členovia:

Lenka Hláčiková

Daniela Sviteková