Organizácia a vedenie

Návrh na personálne obsadenie organizačného vedenia

Folklórneho súboru Liptov v roku 2019

 

  

Umelecké vedenie

 

 

Igor Littva  

Riaditeľ a choreograf

 DSCF0169

 

Vojtech Littva 

Umelecký vedúci (čestná funkcia)

starky 

Mária Babicová

Organizačná vedúca speváckej zložky

 

Zora Dubovcová

Umelecká vedúca speváckej zložky

 

 

Martin Lipták

Vedúci ľudovej hudby

Mato 

 

Ema Truchanová

Vedúca tanečnej zložky dievčat

 

 

Dominik Fínik

Vedúci tanečnej zložky chlapcov

IMG 1191 

Danica Blašková

Tančený pedagóg

 

 

Miroslava Demková

asisten tan. pedagóga

 

 

Radovan Littva

Správca webového sídla

asistent tan. pedagóga

 

Marek Chilla 

asistent tan. pedagóga

 

Eva Sanigová

Vedúca kostýmovej dielne

 

Melánia Zvolenčáková

Asistent pri krojoch

 

Patrik Dušička

Asistent pri krojoch

 

Andrej Dubovec

Asistent pri krojoch

 

Roman Húšťava

Asistent pri krojoch

 

 

 

 

Výkonný výbor OZ FS Liptov

Predseda: Igor Littva
Čestný člen: Vojtech Littva
Členovia: Mária Babicová
  Daniela Sviteková
  Dominik Fínik
  Martin Lipták
Ema Truchanová
Dagmar Majeríková
   
   
   
Kontrolná a revízna komisia
Predseda: Karolína Chovanová
Členovia:

Lukáš Haluška