Aktuality

Pozvánka

            Pozývame rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 14.9..2016 (streda) o 17,00 hod. vo veľkej tanečnej sále.

            Súčasťou združenia budú aj informácie o pôsobení školy v novej zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ružomberok a voľba zástupcov rodičov do rady školy. 

        

                                                                      

            Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie.          

            V Ružomberku dňa 6.9.2016

                                                                                              Mgr. Igor Littva