Aktuality

Pozvánka

Vstupenky si môžete zakúpiť v kancelárií riaditeľa každý utorok, štvrtok a piatok v čase od 14:00 - 17:00.

plagat paniucitelka 1 page 001

Pozvánka

            Pozývame rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 14.9..2016 (streda) o 17,00 hod. vo veľkej tanečnej sále.

            Súčasťou združenia budú aj informácie o pôsobení školy v novej zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ružomberok a voľba zástupcov rodičov do rady školy. 

        

                                                                      

            Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie.          

            V Ružomberku dňa 6.9.2016

                                                                                              Mgr. Igor Littva

Prijímacie skúšky do tančno-hudobného a hudobného odboru

Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. 

vyhlasuje prijímacie skúšky

do tanečno-hudobného odboru regionálnej ľudovej kultúry                    

a hudobného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2016/2017.

 

Termíny konania prijímacích skúšok:      

            Každý pracovný deň od 6.9.2016 do 13.9.2016 v čase od 15,00 hod. do 16,00 hod. d.

Miesto konania prijímacích skúšok:

          Budova Súkromnej základnej umeleckej školy ľudového tanca a hudby,

          M. Madačova 1, Ružomberok (sídlo FS Liptov).

Čítať ďalej...